Ο Χώρος Μου

Το κέντρο αποτελείται από ένα δωμάτιο στο οποίο συναντιέμαι με τους έφηβους, τους ενήλικες και τα ζευγάρια, ένα δωμάτιο για παιδιά στο οποίο το παιδί εργάζεται βάση του εξατομικευμένου προγράμματος το όποιο εγώ δημιουργώ αφότου γίνει προσεκτική αξιολόγηση του παιδιού και συζήτηση με τους γονείς ή τους βασικούς φροντιστές.

Στο κέντρο υπάρχει ακόμη ένας χώρος, το πολυαισθητηριακό δωμάτιο το οποίο απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Το πολυασθητηριακό περιβάλλον προσφέρει στους πελάτες με γνωστικές δυσλειτουργίες και διάφορες εγκεφαλικές εκπτώσεις την ευκαιρία να απολαύσουν μιά ποικιλία αισθητηριακών εμπειριών μέσα από τις οποίες θα βελτιώσουν την γνωστική τους ικανότητα, την μνήμη και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Βιώνοντας την χαλάρωση που ένας τέτοιος χώρος προσφέρει οι ενήλικες και τα παιδιά ανακαλύπτουν νέους τρόπους να σχετίζονται, να μαθαίνουν και κατ΄επέκταση να αναπτύσσονται σε γνωστικό, επικοινωνιακό, κινητικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων
Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων
Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων
Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων
Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων
Στιγμές - Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Χανίων