Τι είναι αυτό που προσφέρω

Ηπροσωποκεντρική θεραπεία στην οποία και εκπαιδεύτηκα ανήκει στις ανθρωπιστικές προσεγγίσεις και εκπηγάζει από την εξαιρετικά σημαντική εργασία του Carl Rogers. Ο Carl Rogers ήταν Αμερικανός ψυχολόγος, ο οποίος επηρέασε βαθύτατα την επιστήμη της ψυχολογίας και ήταν ανάμεσα στους ιδρυτες της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και της προσωποκεντρικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία. Ακολουθώντας και πιστεύωντας βαθειά στην προσωποκεντρική θεωρία πίστευω ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τα εσωτερικά μέσα και τις δυνατότητες για να φτάσουν στα ανώτατα επίπεδα ανάπτυξης και προσωπικής αυτοπραγμάτωσης. Ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από αφάλεια, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Ως προσωποκεντρική ψυχοθεραπεύτρια προσφέρω ένα περιβάλλον εχεμύθειας μέσα στο οποίο οι πελάτες μου προσκαλούνται να μοιραστούν και να εμβαθύνουν στις προσωπικές τους ιστορίες, στις σκέψεις τους, τις πράξεις και τα συναισθήματά τους και να ανακαλύψουν τυχόν μη λειτουργικά μοτίβα συμπεριφορας και σκέψης στην ζωή τους. Με ‘όπλο’ την μη-κατευθυντική προσέγγιση την οποία ακολουθώ διευκολύνω τους πελάτες μου να ανακαλύψουν τις δικές τους απαντήσεις στα πιθανά υπαρξιακά τους ερωτήματα και κατά συνεπεία να οδηγηθούν στο προσωπικό τους μονοπάτι προς την ανάπτυξή τους στα επίπεδα που εκείνοι επιθυμούν.

Οσον αφορά τους μικρούς μου πελάτες το μοντέλο που ακολουθώ είναι πολυσυλλεκτικό και κατά συνέπεια ο τρόπος που δουλεύω ενημερώνεται τόσο απο την προσωποκεντρική προσέγγιση όσο και απο την συμπεριφορική ανάλυση. Στο πέρας των ετών και των σπουδών μου κατάφερα να δημιουργήσω ένα δικό μου μοντέλο θεραπείας για παιδιά κατά το οποίο το παιδί ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο απόλυτα στιςανάγκες του. Στόχος είναι μέσα από προσεκτική αξιολόγηση του παιδιού και συζήτηση με τους γονείς ή τους βασικούς του φροντιστές να βρεθούν τα μέσα έτσι ώστε το παιδί της φυσιολογικής ή και της μη φυσολογικής ανάπτυξης να βρει τρόπους με την βοήθεια μου να αναπτυχθεί σε τέσσερα πολύ βασικά πεδία, το γνωστικό, το επικοινωνιακό, το κινητικό και το συναισθηματικό. Για τους μικρούς αλλά και μεγαλύτερους πελάτες μου που δεν μιλούν ή που έχουν ελλείψεις στο κομμάτι της ομιλίας και της γλώσσας χρησιμοποίω ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω εικόνων η μάθηση του οποίου στηρίζεται στην συμπεριφορική ανάλυση. Μέσα από το σύστημα αυτό ο μικρός ή/και μεγάλος μου φίλος μαθαίνει να αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και μαθαίνει να επικοινωνεί με έναν εναλλακτικό, επικοδομητικό και λειτουργικό τρόπο που θα τον βοηθήσει κατά την διάρκεια της ζωης του.

προσωποκεντρική θεραπεία, Ψολογόγος Χανιά