Τι είναι η Ψυχοθεραπεία

Κατά την διάρκεια της ζωής μας μπορεί να παρουσιάστουν στιγμές στις οποίες μπορεί να κληθούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, μπορεί ακόμα να βιώσουμε σημαντικές αλλαγές ή και να αντιμετωπίσουμε δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες θα πρέπει να βρούμε τα μέσα να ανταπεξέλθουμε. Το να αντιμετωπίζει κανείς δυσκολίες στην ζωή του μπορεί να είναι άβολο και ιδιαίτερα επίπονο, μπορεί ωστόσο να είναι και το έναυσμα για προσωπική εξέλιξη και ψυχική ανάπτυξη. Με αυτό θέλω να πω ότι όλες αυτές οι δυσμενείς στιγμές δύναται να μας δώσουν την ευκαιρία να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε περισσότερο για τον εαυτό μας και να μας ‘μάθουν’ να ζητάμε βοήθεια και στήριξη. Αυτού του είδους την στήριξη μπόρει να προσφέρει η ψυχοθεραπεία.

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι μέσα από το οποίο μας δίνεται η δυνατόητα να κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μας, να ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ποιοι θέλουμε να είμαστε, να γίνουμε πιο ειλικρινείς, να βρούμε τρόπους πιο λειτουργικούς και υγειεις ώστε να σχετιζόμαστε με τους γύρω μας καθώς και τρόπους και μέσα διαχείρισης των αναπόφευκτων καθημερινών δυσκολίων της ζωής. Με την βοήθεια του θεραπευτή μας και με πλατφόρμα την θεραπευτική σχέση μπορούμε όλοι να βρούμε τρόπους να καταλάβουμε και να δώσουμε νόημα στην εκάστοτε εμπειρία μας ώστε να οδηγηθούμε στον δρόμο προς την προσωπική μας αναπτυξη και αυτο-πραγματωση

Ψυχοθεραπεία Χανιά